اسلاید شو

دسته‌بندی مدیریت خانواده - خانواده سالم

تاریخ : پنج‌شنبه 17 آذر‌ماه سال 1390


در محیط خانواده است که نیاز تکوینى فرزند به پدر و مادر و نیاز مستقیم زن و شوهر به یکدیگر و نیازهاى عاطفى اعضاى خانواده به یکدیگر، پاسخ‏هاى خود را می گیرند.ادامه مطلب...


ارسال توسط فاطمه سالمی
تاریخ : سه‌شنبه 15 آذر‌ماه سال 1390


فرحناز میرقمی‌زاده


همه انسان‌ها همواره به دنبال خوشبختی هستند، در واقع خوشبختی را افراد دیگر منتشر می‌کنند. خوشبختی یک سلامتی مخفی است. خوشبختی همان چیزی است که گاهی بتوانی ...ادامه مطلب...


ارسال توسط فاطمه سالمی


ناگفته پیداست که هر انسانی در زندگی خود نیازمند راهنما و الگوی عملی است زیرا فرد بدون راهنمایی، به بیراهه می رود و سر از ناکجا آباد درمی آورد. این مسئله به خصوص در جامعه ما که...ادامه مطلب...


ارسال توسط فاطمه سالمی
تاریخ : دوشنبه 7 آذر‌ماه سال 1390


در مباحث شناختی که نسبت به انسان وجود دارد، هر فردی تنها می تواند دارای یکی از این صفات باشد. به طور مثال شخصی که در میدان جنگ شجاعت دارد، نمی تواند...ادامه مطلب...


ارسال توسط فاطمه سالمی
تاریخ : یکشنبه 1 آبان‌ماه سال 1390


ذات حق تعالی زن و مرد را از جهت جسمی و روحی به گونه ای آفرید که بدون هر یک نه پیدایش و بقای آنان امکان پذیر است و نه نیازهای جسمی و روحی هر یک...ادامه مطلب...


ارسال توسط فاطمه سالمی
تاریخ : چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390

 

خانواده ای است که به طور بنیادین از سلامت و آرامش روانی و معنوی هر یک از اعضای خانواده حمایت میکند.. در خانواده سالم فضای مقتدرانه ای وجود دارد، اما این اقتدار ..ادامه مطلب...


ارسال توسط فاطمه سالمی


طبق آخرین یافته ها، تداوم و تکرار 20 اشتباه درطرز تفکر و برقراری ارتباط که افراد مرتکب آن میگردند، توانایی نابود ساختن هر رابطه ای را دارا میباشد:ادامه مطلب...


ارسال توسط فاطمه سالمی


نوعی فراست و کاردانی در تدبیر منزل و رفتار با همسر،می تواند از تعیین کننده ترین عوامل موفقیت در آیین همسر داری ...ادامه مطلب...


ارسال توسط فاطمه سالمی
<<    1      2      3      4      5    >>

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
نظرسنجی